Gas En Elektra Prijzen Vergelijken

Gas En Elektriciteit Vergelijken

De energievergelijker berekent de goedkoopste kostprijs voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de lasten voor stroom en gas apart en kan op deze wijze het goedkoopste overeenkomst aanbieden. De kosten voor licht wordt berekend door de elektriciteitskosten, belasting, kosten voor levering, de vastrechtkosten en de gemiddelde netwerkkosten te cumuleren, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te trekken. Op deze wijze kunt u precies uw verwachte kosten per jaar en prijzen per kilowattuur terugvinden. De gaskosten worden vastgesteld door de kosten voor gas, belastingen, kosten voor levering, vastrechtkosten en de gemiddelde kosten voor netwerkonderhoud op te tellen en hier de eventuele kortingen af te halen. Op deze manier kunt u precies de de onkosten op jaarbasis terugvinden en de lasten per kWh elektriciteit of per m3 gas.

Energie vergelijken is dé wijze om demeest goedkopeenergieleverancier te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninggeld besparen!

Pluspunten van overstappen

  • Honderden euro’s geld besparen
  • Overstappen is vollediggratis
  • Zelf je ideale energiecontractkiezen
  • Profiteren van acties

Energie vergelijken doe je voornamelijk op energieprijzen.Je kunt de energievergelijking persoonlijk maken door je eigen energieverbruiken adres in te vullen. Bij ons kun je tijdens het energievergelijken niet alleen filteren op prijs, maar ook oponder meer beoordeling, duurzaamheid,geldigheid en type contract. Je kunt duskiezen voor de meest goedkopeenergieleverancier, maar tevens voor de meest duurzame of deprovider met de bestebeoordeling.

100% onafhankelijk energieprijzen vergelijken

Energieprijzen in onze energievergelijker zijnaltijd actueel en komen 100% onafhankelijk tot stand.Leveranciers hebben geen onmiddellijk of in linea recta belang in ons. Voor ons maakt het niet uit of jeoverstapt naar leverancier A of B. Wij bekomenvan elke leverancier een betaling van gelijke hoogtena een overstap.

Energieprijzen vergelijken

Energieleverancieren wijzigen hun variabeletarieven elk halfjaar. Op 1 januari en op 1 juli. Zowel degaskosten als de elektriciteitsprijs. De energieprijzenzijn afhankelijk van verscheidene invloeden op deenergiemarkt. Zoals onder andere de olieprijs. Maak jehier niet druk om. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkeling van deenergieprijzen. Je kunt bij ons alleenergieprijzen vergelijken.

Online efficiëntere energie dan zelf uitzoeken

Met onze energievergelijking kunt u binnen enkele minuten demeest goedkopeenergiemaatschappij vinden. Bent u nog nooit overgestapt, danheeft u hoogstover het algemeen verouderde energieprijzen die vaak hoger zijn dan de actuele energieprijzen. U kunt dusuitsparen door te kiezen voor lagereenergieprijzen. Daarbij krijgt u bij een overstap ook een zogenaamdewelkomstactie. Dit kan bijvoorbeeld een actietarief zijnof een cashback korting. Als u elk twaalfmaanden weer overstapt dan krijgt u steeds weer een cashbackkorting. Met het gebruik van onze energievergelijking wordt uw ontdekkingsreismakkelijk. Zelf energie vergelijken is een tijdrovende klus. Daarom bieden wiju de mogelijkheid om op een snelle manier demeest voordelige energie aanbiedingente vinden. Start met energie vergelijken en bekijk welke energieleverancierde voordeligste is.

Online energievergelijking

Wanneer u bij de energievergelijking eengoede aanbieding heeft gevonden kunt u dezesimpel online afsluiten op dewebsite van de energieleverancier. Na het vinden van uw nieuweenergiecontract hoeft u alleen nog uw huidigemeterstand door te geven, de rest wordt allemaalvoor u geregeld.

Energietarievenkunnen per leverancier van energieenorm verschillen en dit kan opmaandbasis al gauw honderden euro’s schelen. De kosten voor energie bestaan uit de kosten voorverbruik, energiebelastingen, btw en netwerkkosten. Deenergietarieven verschillenflink per leverancier en ook uwwoonplaats kan effect hebben op dekosten. Jarenlang bijdezelfde energieleverancierklant blijven is niet kostenbesparend, daardoor is het interessant om regelmatig uw kosten te vergelijken metandere aanbieders. Via deze websitevergelijkt u snel de prijzen van meerdan 15 energiemaatschappijen.

Wat zijn normale energietarieven?

Nederlandse gezinnen betaalden het afgelopenjaar gemiddeld €0,65 per m3 gas en €0,23 per kWh elektriciteit. Ondanks dat elektriciteit bijvoorbeeld maar €0,07 per kWh kost ligt de kostprijs eenheel stuk hoger, dit kan komen door 3,5 cent btw en maarliefst 12 cent energiebelasting. Infeite bestaat een heel grootstuk van uw de rekening voor gas en lichtuit energiebelastingen en btw! Een gemiddeldgezin verbruikt per 12 maanden1.525 m3 gas en drie.340 kWh stroom watplusminus neerkomt op eenkostenoverzicht van €147,00 per 30 dagen. Energiebedrijvenmogen zelfstandig hun prijzen bepalen maar zijn wel gebondenaan een maximum tarief. De uiterste kosten voorenergieworden bepaald door de Autoriteit Consument en Markt. Kent u uwprecieze gebruik? Dan kunt u met onze energievergelijkersnel het voordeligste energieovereenkomst zoeken.Door het invoeren van uw gegevens kan de vergelijker devoordeligste aanbiedingvinden. Zoals bij gas en elektriciteit vergelijken.

Scroll to top